Oferta

Almat spółka z o.o. oferuje usługi w zakresie: projektowania i wdrażania systemów automatyki i przemysłowych instalacji elektrycznych

dla:

 • instalacji technologicznych,
 • hal produkcyjnych i obiektów biurowych,
 • maszyn i urządzeń wytwórczych i przetwórczych,
 • obiektów gospodarki energetycznej,
 • oczyszczalni ścieków i instalacji ochrony środowiska i innych.

Zakres oferowanych prac obejmuje:

 • rozpoznanie obiektu i opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych,
 • branżowy projekt budowlany i techniczny,
 • dostawę urządzeń i materiałów,
 • wykonanie szaf sterowniczych i zasilających,
 • montaż obiektowy, uruchomienie i szkolenie,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • doradztwo techniczne.

Realizujemy systemy automatyki wykorzystując nowoczesne sterowniki firmy SIEMENS, GE Fanuc lub innych firm wskazanych przez Klienta.

Kompletacje aparatury i urządzeń wykonujemy w oparciu o renomowanych producentów i dostawców. Dopełnieniem systemów automatyki są, wykonywane w warsztatach firmowych, szafy sterowania napędów i dystrybucji energii elektrycznej oraz zestawy pneumatyki obiektowej. Instalacje elektryczne projektujemy i realizujemy wykorzystując nowoczesne technologie oraz stosując urządzenia najbardziej znanych na rynku wytwórców.

W naszych pracach kierujemy się zawsze kryterium najlepszej proporcji ceny do wartości technicznej realizacji.

Trzon firmy stanowi kilkunastoosobowy zespół pracowników inżynieryjno-technicznych z wieloletnim doświadczeniem w zakresie automatyzacji procesów technologi cznychi systemów sterowania oraz branżyści z uprawnieniami w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych.

obrazek oferta

Naszymi Klientami są między innymi:

 • Zakłady Przemysłu Spożywczego,
 • Zakłady Produkcji Maszyn i Urządzeń,
 • Zakłady Produkcji i Przetwórstwa Papieru,
 • Zakłady Przetwórstwa Rolnego,
 • Zakłady Koksownicze i Przeróbki Węgla,
 • Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych,
 • Producenci Chemii Budowlanej,
 • Spółki Wodno-Kanalizacyjne,
 • Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
 • i wiele innych.

We współpracy z poważnymi firmami montażowymi w branży mechanicznej i technologicznej dostarczamy i instalujemy kompletne linie technologiczne oraz remontujemy i modernizujemy maszyny produkcyjne.

Realizujemy obiekty „pod klucz” zarówno w programach inwestycyjnych, jak i przedsięwzięciach remontowych.

Jesteśmy wykonawcą gwarantującym profesjonalne i odpowiedzialne podejście do rozwiązywania zadań z dziedziny pomiarów, sterowania i wizualizacji procesów przemysłowych.